2012-01-24

Comments: (0)

Micro SD txartelaren arduino plaka

Arduinoa montatzen hasi ginenean prototipo plaka batean hasi ginen ipintzen, baina prototipo plaka globoan bidali ezin dugunez, orain, Javi irakasleak mircoSD txarteka sartzeko plaka lortu digu errazagoa eta erosoagoa izan dadin. Gaurko lana, prototipo plakan dagoen guztia mircoSD plakan eztainatu behar dugu eztainua eta eztainadorearekin. Plaka honek zuloen tartea normalizatuta dagoenez, erreztasun handia dauka.
2012-01-10

Comments: (0)

Arduino plakako konexioak

Hona hemen Fritzing Open-source programarekin egindako eskema. Jakina da Arduino plakaren gainean SD Shield bat dijoala datuak SD txartela batean grabatzeko.